انجمن شرکتهای حمل‌ونقل کالای درون شهری تهرانمحمد کاظم عزیزیان - انجمن صنفی شرکتهای حمل‌ونقل کالای درون شهری تهران

محمد کاظم عزیزیان

انجمن شرکتهای حمل‌ونقل کالای درون شهری تهران