انجمن شرکتهای حمل‌ونقل کالای درون شهری تهراننیازها و مطالبات صنف حمل و نقل کالای درون شهری - انجمن صنفی شرکتهای حمل‌ونقل کالای درون شهری تهران

اعضای محترم انجمن

با سلام
پیرو تلاشهای هییت مدیره در جهت احقاق خواسته‌های صنفی طبق قوانین و آیین‌نامه‌های حاکم و جاری در حمل و نقل کالای درون شهری مدیریت کلان شهری در جهت توجه به نیازها و مطالبات صاحبان صنوف و مشاغل قرار است جلسه‌ایی با اعضای هییت مدیره و اعضای فعال صنف به منطور مشارکت در برنامه ریزی شهری تشکیل دهد تا مسایل و مشکلات در برنامه سوم منعکس گردد بدین منظور از همه دوستان و همکاران تقاضا دارم نظرات و حضور خود را سریعا اعلام فرمایند.

با تشکر ولایت کمالی وند
رییس هییت مدیره

انجمن شرکتهای حمل‌ونقل کالای درون شهری تهران