انجمن شرکتهای حمل‌ونقل کالای درون شهری تهرانحمل و نقل پیک تند باد - انجمن صنفی شرکتهای حمل‌ونقل کالای درون شهری تهران

حمل و نقل پیک تند باد

توضیحات کلیدی

مدیر عامل: مهدی کریمیان

توضیحات:

مهدی کریمیان متولد ۱۳۵۸ دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد فقه و حقوق و مدیریت بازرگانی،سوابق مدیریتی از سال ۱۳۷۷ تا کنون موسس و مدیرعامل موسسه آموزشی و پژوهشی دانشمند جوان، از سال ۱۳۷۹مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت آب عمران قم،از سال۱۳۸۶ مدیرعامل و رییس هیات مدیره تعاونی مسکن مهر کارکنان موسسه دانشمند جوان،از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ عضو هیات مدیره شرکت هلدینگ به پخش و سال ۱۳۹۰ تاکنون مدیرعامل شرکت هلدینگ تولیدی و توزیعی به پخش،از سال ۱۳۹۰ تا کنون مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت حمل و نقل پیک تندباد، از سال ۱۳۸۴تاجر و کارآفرین، صادر کننده و کارآفرین برتر ملی در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹

کانال تلگرام :
t.me/mahdi_karimian

صفحه اینستاگرام :
www.instagram.com/mahdi.karimian

انجمن شرکتهای حمل‌ونقل کالای درون شهری تهران