انجمن شرکتهای حمل‌ونقل کالای درون شهری تهرانصفحه اصلی - انجمن صنفی شرکتهای حمل‌ونقل کالای درون شهری تهران

چرا باید انجمن داشته باشیم ؟

تشکیل انجمن از امور اصولی و اساسی هر صنفی است. انجمن‌ها توسعه برنامه‌ها و تداوم طرحهایی را تسهیل می‌کنند که برای بهبود وضع رفاهی و حقوقی اعضایشان طراحی شده‌است. آنها موجب پیشبرد طرحها و فعالیت‌ها وجلب حمایت نهادها از حوزه تخصصی انجمن می‌شوند. انجمن‌ها برای اعضای خود مقررات و آیین‌نامه رفتاری وضع می‌کنند. آنها جبهه متحدی در مقابل جهان گسترده می‌سازند و تداوم رشد و توسعه حرفه خود را از طریق آموزش منظم و جذب اعضای جدیدی که از مهارت بالایی برخودارند، تضمین می‌کنند.

 1. مجمع عمومی
 2. بازرسان
 3. هیئت مدیره
 4. وظایف انجمن

  1- کوشش در جهت استیفای حقوق صنفی و خواست های مشروع و قانونی اعضاء. 
  2- جمع آوری اطلاعات، بررسی و تحقیق درباره مشکلات ، شناخت نیازها و اولویت ها. 
  3- برنامه‌ریزی برای تامین نیازها، توسعه و گسترش فعالیت ها. 
  4- کوشش در ارتقای ظرفیت خدمات، انتقال و نوآوری تکنولوژیک. 
  5- سعی در بهبود و کیفیت خدمات، شناخت و استقرار روش‌های نوین.
  6- کوشش در جهت هماهنگی در آموزش و تامین نیروی انسانی مورد نیاز، همکاری با سایر دستگاه‌ها و نهادها.
  7- عضویت و ایجاد ارتباط با تشکل‌ها و سازمان‌های مرتبط با وظایف انجمن های صنفی. 
  8- ارایه نظر مشورتی و حقوقی درخصوص تهیه لوایح و طرح های مربوط به قوانین کار و تامین اجتماعی و مسائل رفاهی و حقوق قانونی اعضاء.

اعلامیه‌ها

اطراف ما چه می‌گذرد؟

انجمن شرکتهای حمل‌ونقل کالای درون شهری تهران